Disaster recovery services

disaster-bg

Als er zich binnen uw bedrijf een calamiteit heeft voorgedaan kunt u uw gegevens, door JobQ-IT begeleid, terugzetten op een uitwijksysteem bij JobQ-IT, waarna u uw werkzaamheden via een VPN-verbinding vanaf een andere locatie kunt voortzetten.

U heeft al een uitwijk contract vanaf EUR 2.495,= per jaar.